החברים הטובים ביותר הם החשובים ביותר… וכן, אנו מדברים על ההולכים על 4…